loader image

برج آلفا

آلفا برجی مسکونی‌ست که بناست در بارسلون ساخته شود. فرم معماری این برج حاصل تجمع احجام جعبه‌ای شکل حول یک هسته مرکزی عمودی است. با اینکه این باکس‌ها در نما جدا از هم هستند و بر نقاط انفصال آن‌ها تاکید شده، اما در پلان کاملا در هم آمیخته و یکپارچه هستند. در دو بخش از برج ترکیب باکس‌ها از حالت متعارف خارج شده و متفاوت به نظر می‌رسد: یک بار در ارتفاع همکف که ورودی قرار دارد، و بار دیگر در میانه‌ی ارتفاع برج، جایی که تراس‌ها و نشیمن‌های نیمه باز در باکس‌های داخل نشسته‌ی حجم تعبیه شده‌اند.

مکان: اسپانیا، بارسلون
موقعیت: در حال ساخت
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: مسکونی
مقیاس: بزرگ
کارفرما: بخش خصوصی

پروژه های دفتر معماری مش
پروژه های دفتر معماری شریف

هسته مرکزی شامل دو باکس پله نقش دسترسی اصلی را ایفا کرده و تمرکز سازه و تاسیسات نیز در آن است. دیوارهای بتنی و برشی ضخیم در هر دو راستای دیوارهای این هسته مرکزی با تامین مقاومت برشی کافی، نمای برج را در هر چهار سمت به صورت نمایی آزاد و تفسیرپذیر درآورده است. فرم دندانه‌ای و قطعه‌قطعه برج در دو نقطه‌ی همکف و میانه‌ی برج، نه تنها فضا برای تراس‌ها و نشیمن‌های رو به بیرون و تنوع در پلان فراهم می‌آورد و اتمسفر شکلی برج را رقم می‌زند، بلکه در تلطیف جریان باد پیرامون برج و تنظیم فشار مثبت و منفی و همچنین تعدیل وزش باد در فضای تراس‌ها تاثیر به سزا دارد.

کانسپت فرمی برج آلفا حاکی از تکنیکی در فرم پردازی‌ست که در عمل مدلهای پیشین آپارتمان شهری را با برج‌های مسکونی مدرن‌تر در مراکز تجاری مدرن ترکیب کرده است. تعریف هسته مرکزی و نمای آزاد از ستون‌گذاری از مدل برج‌های مدرن پیروی می‌کند و تراس‌ها و نشیمن‌های فضای باز از سوی دیگر از آپارتمان‌های شهری ۳ الی ۴ طبقه پیشین، که هوای آزاد و فضای سبز و زندگی در مرز خانه و شهر را می‌ستودند پیروی می‌کند. برج آلفا به لحاظ ساختاری بازنگری‌ای در هر دو این مدل‌هاست.