loader image

ویلای سه دوست

اتدهای طراحی ویلای سه دوست بر اساس چالش خاص پروژه انجام شد. سه دوست قدیمی می‌خواستند ویلاهاشان را در زمین‌هایی مجاور که پیش‌تر خریده بودند طراحی و اجرا کنند. آن‌ها می‌خواستند ویلاهاشان همزمان که مستقل و دارای فضاهای خصوصی و جدا از هم است، فضاهایی مشترک برای مهمانی و اوقات مشترک نیز داشته باشد

مکان: ایران – مازندران
موقعیت: در دست احداث
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: ویلا
مقیاس: کوچک
کارفرما: بخش خصوصی

پس از بررسی آلترناتیوهای ترکیبی مختلف از احجام معماری و نحوه ایجاد فضاهای اشتراکی در فضاهای مابین احجام خصوصی، گروه طراحی تلاش خود را معطوف آن کرد که آرایش این لکه‌های مشترک و خصوصی به نحوی باشد که هیچ یک سد دید دیگری نباشند.

در نتیجه این تمهیدات دو نوع حیاط در پروژه طراحی شد. برخی حیاطهای مرتفع بر روی تراس بامهای روی همکف تعبیه شده‌اند و هر یک تنها از درون ویلای مربوطه قابل دسترس هستند و دیگر حیاطها در ارتفاع همکف قرار داشته و در دسترس هر سه ویلا هستند. حیاطهای بزرگتر همکف جایدهی به پارک اتومبیل را نیز به عهده دارند.

Ground Floor Space Diagram

First Floor Space Diagram

Second Floor Space Diagram

Roof Diagram