loader image

پل گذر رضوان شهر

فرایند طراحی این پروژه در هماهنگی نزدیک با کارفرمای آن، که می‌خواست ورودی‌ای بسیار خاص برای مجتمع تفریحی واقع در جنگل‌های مجاور رضوان‌شهر تعریف کند، انجام گرفت.

مکان: ایران – انزلی
موقعیت: ساخته شده
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: شهری عمومی
مقیاس: کوچک
کارفرما: بخش خصوصی

این پل نه تنها ورود و خروج محدوده تفریحی مجتمع را تعریف می‌کند، بلکه دسترسی به جنگل از طول خیابان جوار آن را فراهم می‌آورد. پیش بینی شد که منظر خودروی پیرامونی راهبردی قالب در طراحی خواهد بود و در نتیجه سازه پل در هارمونی قالب با طبیعت اطراف آن شکل گرفت. نزد گروه طراحی بسیار مهم بود که ورودی و تمامی پل‌های موجود در محدوده یکپارچه شوند. تقسیم پل به راه سواره و پیاده و تعبیه شکل جعبه مانند در طرح معماری آن از مراحل مهم طراحی بود.

نزد گروه طراحی بسیار مهم بود که ورودی و تمامی پل‌های موجود در محدوده یکپارچه شوند. تقسیم پل به راه سواره و پیاده و تعبیه شکل جعبه مانند در طرح معماری آن از مراحل مهم طراحی بود.