loader image

مرکز تجاری پردیسان​

این پروژه بعد از راه اندازی فازهای ابتدایی و عدم موفقیت کارفرما در فروش واحدهای تجاری، برای بهینه سازی به مجموعه مش محول شد. گروه طراحی مش برای پاسخ دهی به نیاز کارفرما، که فورش بهتر واحدهای تجاری بود، در حالی که پروژه را به صورت تقریبا ساخته شده تحویل گرفت، تمرکز خود را بر بدنه اصلی بنا قرار داد تا بتواند با کمترین دخل و تصرف در پروژه و کمترین هزینه برای کارفرما بهترین خروجی را از نظر جذابیت واحدهای تجاری مجموعه به کارفرما تحویل دهد.

مکان: ایران – قم
موقعیت: ساخته شده
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: تجاری
مقیاس: متوسط
کارفرما: شرکت توسعه جنوب

پروژه های دفتر معماری مش - مرکز تجاری پردیسان
پروژه‌های دفتر معماری شریف - مرکز تجاری پردیسان

طراحی معماری مشابه مجسمه سازی بر روی بدنه یک اسکلت طرح شد و با این محدودیت‌ها و شرایط پیش رفت:

  • محدودیت‌های ناشی از سازه ساخته شده پروژه
  • ایجاد حس دعوت برای مشتریان و عابرین
  • فازبندی اجرای پروژه برای تامین مالی آن، و در نتیجه نیاز به خروجی جالب توجه در هر فاز
با توجه به فازهای ذکر شده در بالا پروژه به گونه‌ای مناسب پیش رفته و به پایان رسید. در نهایت این پروژه تجربه جدیدی برا مجموعه مش را رقم زد.