loader image

موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی

برای تهیه کتابچه طراحی‌ای که تمامی اطلاعات لازم از پروژه را داشته باشد، ضروری بود که موضوع مسابقه طراحی موزه دفاع مقدس به دقت و به صورت کامل بررسی و خلاصه شود. طراحی موزه بنا به ذات فرایند طراحی که رویکردی عملکردگرایانه و همزمان کانسپت محور داشت، به طور چشم‌گیری توسعه یافته و به نتیجه رسید.

مکان: ایران – تهران
موقعیت: مسابقه معماری
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: شهری عمومی
مقیاس: بزرگ
کارفرما: وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

گروه طراحی به هیچ وجه و در هیچ مقیاسی نمی‌توانست موارد یکپارچه‌سازی را که نقشی مهم در شیوه طراحی موزه داشتند نادیده بگیرد. این معیارهای اساسی و یکپارچه‌ساز طرح را می‌توان در این موارد دسته‌بندی کرد:

  • فرایند طراحی موزه می‌بایست در سه فاز طرح می‌شد
  • اگر فاز اول و دوم بدون ادامه فاز سوم اجرا شوند، ساختمان پروژه نمی‌بایست ناتمام و ناکارآمد باشد.

سایت پروژه بنا به توضیح مسابقه در جوار حرم مطهر بنا شده بود. بر همین اساس محدودیت ارتفاع معیاری مهم محسوب می‌شد که گروه طراحی را به آرایش افقی طرح در سایت پلان سوق داد. برای تامین استانداردهای طراحی موزه تعبیه نور غیرمستقیم آفتاب در فضاهای نمایشگاهی ضروری قلمداد شد. پروژه باید با توجه به دسترسی‌های متعدد داخل سایت، از جمله دسترسی اتومبیل و دسترسی پیاده طراحی می‌شد. ملزومات برنامه فیزیکی پروژه شامل دریاچه مصنوعی و موزه در فضای باز نیز هست.