loader image

مجموعه چند عملکردی آیکال

آیکال پروژه شهری مقیاس بزرگ دفتر معماری مش در شهر استانبول ترکیه می‌باشد. این پروژه قرار است در قلب مرکز اروپایی شهر استانبول ساخته شود و چالش اصلی آن هماهنگی طراحی معماری پروژه با بافت متراکم شهری زمینه بوده است. دی‌ان‌ای پروژه طوری میان طراحی شهری و طراحی معماری تنظیم شده تا بتواند به خوبی نیازهای شهری پروژه را پاسخ‌گو باشد.

مکان: ترکیه، استانبول
موقعیت: در حال ساخت
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: چند عملکردی
مقیاس: بزرگ
کارفرما: بخش خصوصی

پروژه‌های دفتر معماری شریف - آیکال

پروژه به عنوان محدوده‌ای با تراکم شهری بالا تعریف شده و گروه طراحی در هماهنگی با برنامه‌ریزان پروژه تصمیم گرفت فضاهای موجود در زیر رمپهای معماری در بخش میانی را به عملکردهای چندگانه تجاری اختصاص دهد.

زون مسکونی در امتداد ارتفاعی پروژه توسعه یافت و ورودی به سایت طوری طراحی شد تا نقش کاتالیزور را برای محدوده میانی پروژه ایفا کند. اتمسفری این پروژه طوری طراحی شده تا همچون نفسی عمیق و آرامش بخش در قلب مرکز متراکم و پر از بلندمرتبه‌سازی شهر استانبول عمل کند.