loader image

مرکز تجاری امین حضور

کارفرمای پروژه تمامی مساحت این ساختمان را برای کاربری تجاری مد نظر داشت اما چالش اصلی آن بود که نمی‌دانست چگونه طبقات و فضاهای مختلف را به کار و کسب‌های مختلف اختصاص دهد.

مکان: تهران – ایران
موقعیت: در حال ساخت
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: تجاری
مقیاس: متوسط
کارفرما: شرکت توسعه کوثر

امین حضور در بافت تاریخی تهران قرار دارد و وابستگی زیادی به مشاغل بازار دارد. به همین دلیل پیش بینی اینکه واحدهای تجاری مجموعه توسط کدام اصناف خریداری خواهند شد، امری غیر ممکن می‌نمود. بنابراین طرح پیشنهادی گروه مش می‌بایست تمامی آلترنتیوهای ممکن را در نظر می‌گرفت تا نیازهای پروژه پاسخ داده شود.

معیارهای طراحی این پروژه از این قرار بود:
  • شفافیت فضایی
  • احساس دعوت کنندگی
  • مصالح ساختمانی ارزان قیمت
  • تاکید بر ورودی