loader image

سخنرانی مقداد شریف در وبینار جستجو برای محیط های انسان ساخت متعالی

وبینار تخصصی با موضوع: «جستجو برای محیط های انسان ساخت متعالی»
با میزبانی آکادمی و 
فصلنامه تخصصی 2A با همکاری انجمن ACSF

این وبینار، با معرفی وظیفه و ماموریت ACSF (انجمن معماری، فرهنگ و معنویت دانشگاه هاروارد)، نشان میدهد چگونه بیانیه ACSF میتواند در عمل الهام بخش راهبردها و طرح های جدیدی باشد که در کنار ارتقاء رفاه و رشد معنوی انسان، تجربه تعالی را درون محیط های پایدار، اکنون و در آینده تسهیل می کنند. وبینار پاسخ دهنده ها و مفسرانی خواهد داشت که مزایا و قابلیت های بیانیه در دنیای واقعی را به بحث و گفت و گو خواهند گذاشت.

مقداد شریف به عنوان یکی از معماران مدعو در این وبینار نظریات و پیشنهادات خود را در مورد بیانیه عنوان کرد، متن سخنرانی وبینار در وبسایت قرار مشاهده می‌باشد.